پاوربانک اپل با تکنولوژی مگ سیف

پاوربانک اپل با تکنولوژی مگ سیف 

پاوربانک اپل با تکنولوژی مگ سیف 

پاوربانک اپل با تکنولوژی مگ سیف اپل در آینده نزیک، پاوربانکی برای خانواده آیفون 12 ارائه خواهد کرد. بر اساس گزارش بلومبرگ، اپل قصد دارد تا تکنولوژی مگ سیف خود را بیش از پیش گسترش دهد و در همین ...