معرفی ریلمی 7 5G با دیمنسیتی 800U و نمایشگر 120 هرتزی

معرفی ریلمی 7 5G با دیمنسیتی 800U و نمایشگر 120 هرتزی 

معرفی ریلمی 7 5G با دیمنسیتی 800U و نمایشگر 120 هرتزی 

معرفی ریلمی 7 5G با دیمنسیتی 800U و نمایشگر 120 هرتزی جدیدترین موبایل ریلمی تلفن میان‌رده‌ای با پشتیبانی از 5G است که از مشخصات پایه مدل‌های قبلی این خانواده استفاده می‌کند و با نمایشگری 120 هرتزی از راه می‌رسد. ...