عدم برگزاری رویداد معرفی آیپد پرو در تاریخ شانزدهم مارچ

عدم برگزاری رویداد معرفی آیپد پرو در تاریخ شانزدهم مارچ 

عدم برگزاری رویداد معرفی آیپد پرو در تاریخ شانزدهم مارچ 

عدم برگزاری رویداد معرفی آیپد پرو در تاریخ شانزدهم مارچ پیش‌تر شایعات بر این باور بود که اپل در تاریخ 16 مارچ رویدادی را برگزار خواهد کرد. رسانه‌های خبری چندی پیش مدعی شده بودند که کوپرتینویی‌ها در تاریخ 16 ...