ادامه دادن به ساخت پنل‌های LCD شرکت سامسونگ دیسپلی تا پایان سال آینده

ادامه دادن به ساخت پنل‌های LCD شرکت سامسونگ دیسپلی تا پایان سال آینده

ادامه دادن به ساخت پنل‌های LCD شرکت سامسونگ دیسپلی تا پایان سال آینده

ادامه دادن به ساخت پنل‌های LCD شرکت سامسونگ دیسپلی تا پایان سال آینده مدتی پیش سامسونگ دیسپلی که بخش تولید نمایشگر‌های این شرکت است، اعلام کرده بود که قصد توقف تولید پنل‌های LCD را دارد ولی حالا به گفته ...